top of page
38331-5.jpg
Orlonof

อ่างล้างมือที่ออกแบบมาเน้นความเฉียบคม ซึ่งมีเพียงการผลิตจากวัสดุหินอ่อนเทียมเท่านั้นจึงจะสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้บางเป็นพิเศษแต่ยังคงใช้งานได้ดี

จุดเด่นของ Orlonof

อ่างล้างมือที่เน้นเส้นตรงและเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน ออกแบบให้บางเป็นพิเศษโดยเลือกใช้วัสดุหินอ่อนเทียม และยังลดทอนองค์ประกอบตกแต่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้ได้ความเรียบง่ายมากที่สุด

S0119_orlo_img02.jpg
S0119_orlo_img03.jpg

ขอบอ่างบางเป็นพิเศษ

แผ่นเสริมสำหรับวางอุปกรณ์ในห้องน้ำ

S0119_orlo_img01.jpg
S0119_orlo_img04.jpg

เลือกใช้สะดืออ่างและช่องระบายน้ำใช้วัสดุเดียวกับอ่างเพื่อให้สวยงามเป็นชุดเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับ Orlonof
รูปแบบวัสดุ

​รหัสสินค้า

  • WAS001

ขนาด

  • ความกว้าง 600 / 750 / 900 มม.

  • ความสูง 160 มม.

  • ความลึก 460 มม.

ประเภท

  • 600 มม. / 900 มม.

S0119_orlo_img05.jpg

600 มม.

S0119_orlo_img06.jpg

900 มม.

S0119_orlo_color01.jpg
S0119_orlo_color02.jpg
S0119_orlo_color03.jpg
S0119_orlo_color04.jpg

สีดำแบบด้าน

สีขาวแบบด้าน

สีขาวแบบด้าน

สีขาวแบบด้าน

bottom of page